Mieszkańcy Koszalina zdobyli poparcie dla zmniejszenia strefy TAXI na rzecz dodatkowych miejsc parkingowych

Kłopoty z parkowaniem na ulicy Piłsudskiego w Koszalinie doprowadziły mieszkańców do zwrócenia się z prośbą o redukcję liczby miejsc przeznaczonych dla taksówek. W zamian, chcieliby zwiększyć ilość dostępnych miejsc parkingowych dla ogółu społeczeństwa. Te apelacje zostały uwzględnione, co wywołało sprzeciw ze strony operatorów taksówek.

Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie przychylnie odniósł się do propozycji mieszkańców, jednak konkretna realizacja planu jest przewidziana dopiero na bieżący rok. Przytoczony powód to brak wystarczających funduszy w miejskim budżecie.

Prezydent Koszalina, Piotr Jedliński, dodał: „Nie mogliśmy zlecić projektu reorganizacji ruchu drogowego w 2023 roku z powodu ograniczonych środków finansowych. Projekt ten został już jednak sfinansowany z budżetu na bieżący rok”. Marcin Żelabowski, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu uzupełnił, że obecnie czekają na dokumentację związaną z planowaną reorganizacją ruchu.

Mimo że mieszkańcy, pracownicy i klienci korzystający z parkingu cieszą się na myśl o dodatkowych miejscach parkingowych, taksówkarze nie podzielają ich entuzjazmu. Uważają, że zmniejszenie strefy TAXI to nie jest dobry pomysł.