Pierwsza Msze Święte w nowo wybudowanym kościele Św. Marcina w Koszalinie

Druga niedziela Adwentu była dniem szczególnym dla parafii cywilno-wojskowej pod wezwaniem św. Marcina w Koszalinie, gdyż to właśnie wtedy, po raz pierwszy sprawowano liturgię w nowo wybudowanej świątyni. Planowane jest, że konsekracja tego nowego miejsca kultu odbędzie się w 2024 roku. W międzyczasie, parafianie mają możliwość odbywania modlitw w nowoczesnym, ogrzewanym kościele.

Poprzednie miejsce kultu, kaplicę św. Marcina, która przez wiele lat była miejscem sprawowania nabożeństw, zdesakralizowano i zburzono w listopadzie 2021 roku. Tym samym, wierni zostali zmuszeni do gromadzenia się na nabożeństwa w klubie Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, który znajdował się w pobliżu.

Budowa nowej świątyni rozpoczęła się w 2021 roku. Jest to obiekt o charakterze wojskowym, składający się z kościoła garnizonowego oraz zaplecza duszpasterskiego – domu parafialnego.