Turnus wypoczynkowo-rehabilitacyjny organizowany przez Stowarzyszenie "Niepełnosprawni plus" i senatora Krzysztofa Słonia

Firmy z Kieleckiego Stowarzyszenia „Niepełnosprawni plus” corocznie, podczas sezonu letniego, organizują wyjazdy na turnusy wypoczynkowe i rehabilitacyjne nad polskie morze. Kluczową rolę w organizacji tych wypraw pełni senator Krzysztof Słoń.

Jak senator Słoń wspomina, to już 30 lat od kiedy uczestniczy w takich obozach, niezależnie od pełnionej przez niego roli. Wyraził on swoje zadowolenie z możliwości pomocy innym, szczególnie osobom niepełnosprawnym, którym bez wsparcia ich grupy nie udałoby się pojechać na takie wyjazdy. Dla niego to jest źródłem ogromnej satysfakcji i radości.

Program wyjazdu jest bogaty w atrakcje rekreacyjne, dodatkowo zawiera pewne elementy o charakterze rekolekcyjnym. Organizatorzy planują codzienne Msze święte, spotkania modlitewne, a także czas na rozważania Pisma Świętego i wspólne śpiewanie pieśni oazowych.

Katarzyna Wójcik, która od ponad 18 lat jako wolontariuszka uczestniczy w takich turnusach, podkreśla unikalność tych wyjazdów. Według niej, niepełnosprawność traci tu swoje znaczenie, a każdy uczestnik musi zmierzyć się ze swoimi problemami i trudnościami. W jej opinii, osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich lub za pomocą kul potrafią wnosić wiele cennych doświadczeń do życia innych. To sprawia, że sprawni fizycznie uczestnicy często uczą się od nich pełniejszego czerpania radości z życia.