Zbiórka na defibrylator organizowana przez Straż Pożarną w Sarbinowie

W Sarbinowie, lokalna jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej podjęła inicjatywę zebrania środków na zakup automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Intencją strażaków jest umożliwienie każdemu mieszkańcowi swobodnego dostępu do urządzenia, co mogłoby być kluczowe w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia.

Charytatywna akcja prowadzona przez strażaków z OSP Sarbinowo ma na celu zgromadzenie funduszy pozwalających na pozyskanie defibrylatora dostępnego publicznie. Urządzenie to miałoby znaleźć swoje miejsce na terenie samej jednostki straży.

Strażacy wspominają, iż planowane miejsce lokalizacji defibrylatora to centrum wsi, gdzie miałby on być dostępny dla wszystkich mieszkańców 24 godziny na dobę. W przypadku wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia, szybkie użycie takiego urządzenia może przyczynić się do uratowania życia poszkodowanego. Jak dobrze wiadomo, w takich sytuacjach kluczowa jest reakcja w pierwszych minutach – tłumaczą strażacy na stronie zrzutki.

Prezes jednostki straży, dh Tomasz Kończak, zaznacza, że wśród mieszkańców Sarbinowa jest coraz więcej osób starszych. Jak mówi: „wzrasta liczba przypadków nagłych interwencji medycznych, a karetki nie zawsze są dostępne”. Przytacza też przykłady z ostatnich lat, kiedy to strażacy udzielali pomocy osobom z nagłymi problemami zdrowotnymi. Wskazuje, że posiadanie defibrylatora to ogromny skok w kierunku poprawy bezpieczeństwa – ręczne prowadzenie akcji resuscytacyjnej nie zawsze kończy się sukcesem.