Minister edukacji Barbara Nowacka odwiedziła szkołę w Kołobrzegu i dyskutowała o innowacjach w edukacji

Barbara Nowacka, minister edukacji Narodowej, udała się na Pomorze Zachodnie. Konkretnie zagościła w jednym z kołobrzeskich placówek edukacyjnych. Ten wyjazd ma bezpośredni związek z bieżącymi dyskusjami na temat wprowadzania nowatorskich rozwiązań w polskim systemie edukacji, a szczególnie rezygnacji z tradycyjnego systemu oceniania uczniów.

Innowacyjna Szkoła Podstawowa nr 9 w Kołobrzegu to miejsce, które już od trzech lat nie stosuje klasycznego modelu oceniania opartego na skalach liczbowych. W tym kontekście, Barbara Nowacka postawiła tezę, że właśnie tą ścieżką powinna podążać cała polska edukacja.

Podczas swojego wystąpienia, Nowacka zwróciła uwagę, że musimy porzucić koncepcję „ocenozę” w polskim szkolnictwie. Zastrzegając jednak, że nie powinno to nastąpić w wyniku gwałtownych reform, lecz poprzez stopniowe wprowadzenie praktyk oraz akceptację ze strony całej społeczności nauczycielskiej.

Wioletta Skowyra, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 9 w Kołobrzegu, podkreśliła pozytywne skutki wprowadzonych zmian. Prowadzenie procesu zmian nie jako rewolucji, ale ewolucji, przyniosło zadowalające rezultaty. W szczególności wymieniła wyniki egzaminu z matematyki absolwentów, których edukacja przez trzy lata opierała się na nowym modelu. Wyniki te okazały się jednymi z najwyższych w całym województwie, co jest powodem do wielkiego zadowolenia dla dyrektorki.