Kołobrzeg nadal boryka się z problemem budowy nowych kolumbariów na miejscowym cmentarzu komunalnym – trwa etap poszukiwania wykonawcy

Mimo ciągłych starań, miasto Kołobrzeg nadal nie może poradzić sobie z wyzwaniem, jakim jest wybudowanie nowych kolumbariów na terenie komunalnego cmentarza. W ostatnim czasie przeprowadzono drugi konkurs ofert na realizację tego zadania.

Przywróćmy do pamięci, iż początkowo zamówienie obejmowało konstrukcję dziewięciu takich miejsc pochówku. Na ten cel przeznaczono 590 tysięcy złotych z miejskiego budżetu. Jednak kwota ta okazała się niewystarczająca. Do przetargu zgłosiło się dwóch potencjalnych wykonawców, jednak obaj zażądali za swoje usługi więcej niż początkowo zakładano. Wobec powyższego, postanowiono anulować cały proces i rozpocząć go od nowa.

Tym razem jednak, plany zakładają budowę nie dziewięciu, ale pięciu kolumbariów. Urzędnicy miasta mają nadzieję, że zmniejszenie liczby planowanych do wybudowania obiektów pozwoli na zaangażowanie wykonawcy, który będzie w stanie sprostać wyzwaniu za kwotę mieszczącą się w granicach ustalonego budżetu.