Nowe centrum handlowe w Koszalinie: Otwarcie opóźnione z powodu braku zgody inspektora budowlanego

Polskie Radio Koszalin ujawniło, że inwestor nadal nie posiada niezbędnej zgody od powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, co skutkuje odwołaniem planowanego na 21 marca otwarcia nowego centrum handlowego. Sylwia Sasal, reprezentantka inwestora, powiadomiła o konieczności spełnienia pewnych technicznych wymogów wynikających z wytycznych straży pożarnej. Dopiero po ich realizacji nastąpi kolejna próba uzyskania pozwolenia na eksploatację inwestycji.

Straż pożarna z Koszalina wydała negatywną opinię na temat projektu, stwierdzając, że inwestor nie spełnił odpowiednich wymagań, wśród których znalazły się kwestie związane z ochroną przeciwpożarową.

– Zauważyliśmy cztery główne nieprawidłowości, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia osób korzystających z obiektu. Te problemy są ściśle powiązane z warunkami technicznymi obiektu i dotyczą m.in. standardów budowlanych oraz systemów instalacyjnych – wyjaśnia Artur Litwin, młodszy brygadier i zastępca miejskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie.

Artur Litwin podkreśla, że straż pożarna jedynie wyraziła swoją opinię. Ostateczna decyzja o otwarciu centrum handlowego spoczywa na barkach inspektora nadzoru budowlanego.