Rewolucyjny projekt Ekocentrum Nauki o wartości 200 mln zł na terenie zakupionej za 4 mln zł działki

Pole, które Urząd Marszałkowski nabył od Politechniki Koszalińskiej za sumę 4 milionów złotych, stanie się terenem budowy Ekocentrum Nauki. Całkowity koszt projektu, wynoszący 200 milionów złotych, zostanie pokryty z funduszy unijnych, nad którymi pieczę sprawuje Urząd Marszałkowski. Informację tę przekazał w Koszalinie Tomasz Sobieraj, pełniący rolę wicemarszałka województwa.

Sobieraj, wspólnie z kanclerzem Politechniki Koszalińskiej, Arturem Wezgrajem, który pełni również funkcję radnego województwa, zaprezentowali szczegółowy plan przedsięwzięcia. Planowanym centrum ma charakteryzować się wielofunkcyjnością i dąży do zrównoważonego rozwoju. Zostanie ono zbudowane pomiędzy kampusem Politechniki Koszalińskiej a halą sportową. Ekocentrum ma pełnić rolę służby dla całego województwa i aspiruje do bycia naukowym centrum na miarę tego znajdującego się w Warszawie.

Podczas konferencji, gospodarze podkreślali kluczowe znaczenie współpracy pomiędzy planowanym centrum a Politechniką Koszalińską. Wytyczono również harmonogram budowy – cały proces ma zająć pięć lat i istnieje nadzieja, że ruszy już w przyszłym roku. W najbliższym czasie ma zostać również ogłoszony konkurs na stworzenie koncepcji architektonicznej obiektu.