Piknik rodzinny w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu na zakończenie roku szkolnego i jubileusz 35-lecia

W centralnym punkcie dla narodzin młodych talentów – Ognisku Pracy Pozaszkolnej (OPP) w Kołobrzegu, celebracja 35-letniej rocznicy działalności tej instytucji połączyła się ze świętowaniem końca roku szkolnego. Środa była dniem nie tylko zmiany kalendarza edukacyjnego, ale także momentem szczerej radości wśród zarówno podopiecznych OPP, jak i ich rodziców, którzy przybyli na specjalnie zorganizowany piknik rodzinny.

Na tym uroczyście ważnym wydarzeniu, Jacek Kuś – pełniący funkcję wicestarosty kołobrzeskiego oraz Adam Swat – zasiadający na stanowisku wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, mieli zaszczyt przekazać dyrektorowi OPP, Mirosławowi Szpakowi, list zawierający gratulacje za skuteczną pracę oraz czek na sumę 5 tysięcy złotych. Pieniądze te mają pomóc placówce w zakupie nowych narzędzi dydaktycznych.

Ponadto, uczestnikom pikniku zaproponowane zostały liczne atrakcje. Poza baloniadą na piasku, gry i zabawy, warsztaty sztuki plastycznej uczestnicy mieli możliwość szybkiego opanowania zasad gry w szachy. Nie zabrakło także występów reprezentujących różne sekcje młodych podopiecznych OPP.

Szeroka oferta sekcji dla różnych grup wiekowych uczniów sprawia, że Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu jest ważnym miejscem stymulacji ich rozwoju. Można tam znaleźć sekcje muzyczne, teatralne, gimnastyczne, a także taneczne – z Zespołem Mafama i Swan Dance na czele, plastyczne oraz sportowe. W aktywnościach tych uczestniczy ponad 500 dzieci i młodzieży z powiatu kołobrzeskiego, korzystając z profesjonalnego wsparcia kadry pedagogicznej OPP. Założeniem tej instytucji jest „czynić życie dziecka piękniejszym i obronić to, co już zostało zrobione”, co doskonale oddaje jej misję.