Unikalne święcenia diakonatu i prezbiteratu w parafii ojców franciszkanów w Koszalinie

8 maja stał się wyjątkowym dniem dla parafii ojców franciszkanów mieszczącej się w Koszalinie, kiedy to obchodzono święcenia w stopniu diakona oraz prezbitera. Wydarzenie to miało miejsce pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Zbigniewa Zielińskiego, który udzielił sakramentu dwóm franciszkanom konwentualnym. Wojciech Szutowicz przyjął święcenia prezbiteratu, natomiast Adam Dunst został wyświęcony na diakona.

Na uroczystość przybyli licznie zgromadzeni bracia franciszkańscy z rozmaitych prowincji. Wśród nich znaleźli się prowincjał o. Wojciech Kulig oraz rektor seminarium zakonnego w Łodzi – o. Piotr Żurkiewicz. Łącznie na uroczystości pojawili się reprezentanci ponad 30 kapelanów. Obecni byli też członkowie zakonu żeńskiego, rodzina, bliscy oraz znajomi kandydatów do święceń.

Biskup Zieliński, podczas homilii, podkreślił istotność ewangelicznego wezwania Kościoła do docierania do tych, którzy jeszcze nie doświadczyli daru wiary. Wskazał na szczególne powołanie do pełnienia roli kapłana w zakonie św. Franciszka jako ważnego punktu odniesienia na tej drodze.

– Wasza posługa w Kościele nabiera tym samym silniejszego wyrazu – zauważył hierarcha. – Franciszkanie adorują tego samego Pana Jezusa w tabernakulum, podążają za tymi samymi zasadami wiary i przykazaniami. Ta misja jest elementem wspólnym dla całego Kościoła powszechnego. Stajemy się franciszkanami, aby jeszcze bardziej podkreślić obecność Kościoła, a nie by zamknąć się w nim. Franciszkański charyzmat i ewangeliczne rady mają ożywiać życie Kościoła zgodnie z Bożym planem, który został objawiony światu poprzez powołanie św. Franciszka z Asyżu.