Polbud-Pomorze zawiesza prace nad dwoma strategicznymi inwestycjami drogowymi na Pomorzu

Polbud-Pomorze, firma odpowiedzialna za budowę drogi S3 na odcinku Troszyn-Świnoujście oraz obwodnicy w Koszalinie i Sianowie na trasie S6, ogłosiła postój w realizacji tych przedsięwzięć. Oba projekty są obecnie wstrzymane z powodu decyzji wykonawcy.

Główne motywy, które skłoniły Polbud-Pomorze do takiej decyzji, to między innymi nieuwzględnienie przez zleceniodawcę waloryzacji wynagrodzenia oraz braku zapłaty za dodatkowe roboty. Firma zaznacza też, że zleceniodawca nie uwzględnił opóźnień w pracach spowodowanych niedoborem materiałów na rynku. Ponadto, wykonawca twierdzi, że nie uzyskał od zleceniodawcy wyjaśnienia ws. problemów napotkanych w trakcie realizacji inwestycji, które nie były przewidziane w pierwotnych projektach.

Mateusz Grzeszczuk, reprezentujący Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad w Szczecinie – jednostkę będącą zleceniodawcą tych inwestycji, podkreślił, że do tej pory zawarto prawie 100 aneksów waloryzacyjnych z różnymi wykonawcami. Jednak tylko Polbud-Pomorze podjął decyzję o wstrzymaniu prac. Jak tłumaczy: „Tego typu oczekiwania pojawiają się jedynie w kontekście realizowanych przez Polbud-Pomorze inwestycji. Pozostali wykonawcy kontynuują prace zgodnie z aktualnymi mechanizmami waloryzacji”.