Trwa budowa brakującego odcinka obwodnicy Koszalina i Sianowa: Aktualizacja prac na trasie S6

Budowa obwodnicy Koszalina oraz Sianowa, będącej fragmentem trasy S6, jest w pełnym toku. W naszej okolicy, intensywne prace inżynieryjne koncentrują się na ostatnim niewykończonym segmencie tej drogi. Przede wszystkim skupiają się one na budowie 800-metrowej estakady, kluczowym elemencie całego projektu. Bez niej, ruch tranzytowy musi być nadal kierowany przez centrum Koszalina.

Strategia budowy zakłada kolejność wykonania poszczególnych etapów. Najpierw planuje się ukończyć i oddać do użytku północną nitkę trasy, a dopiero potem rozpocząć działania związane z finalizacją południowej części drogi.

Wcześniej informowaliśmy, że pierwotny termin otwarcia pierwszego odcinka estakady ustalono na przełom marca i kwietnia. Natomiast planowane zakończenie prac budowlanych na tym fragmencie trasy S6 przewiduje się najpóźniej na czerwiec.

Warto przypomnieć, że obwodnica Koszalina i Sianowa miała pierwotnie być pierwszym odcinkiem nowo wybudowanej trasy S6 w naszym regionie. Niestety, poprzedni wykonawca napotkał na nieprzewidziane trudności geologiczne podczas realizacji projektu, które nie były uwzględnione w pierwotnych planach budowy.

Na odcinku pomiędzy węzłami Koszalin Wschód i Sianów Wschód, napotkano na skomplikowane warunki gruntowe, odmienne od tych, które wcześniej zidentyfikowano. Podłoże ziemi wynikające z nietypowej i rzadko spotykanej struktury gruntowej związanej z występowaniem drugiego poziomu wód gruntowych pod ciśnieniem, okazało się nieodpowiednie do zastosowania pierwotnie przewidzianej technologii budowy.