Zapowiedź przebudowy ulicy Włoskiej – nowy projekt inwestycyjny na Osiedlu Unii Europejskiej

Prezydent miasta Koszalin, Piotr Jedliński, za pośrednictwem swojego profilu społecznościowego poinformował o zaplanowanej modernizacji jednego z kluczowych traktów komunikacyjnych Osiedla Unii Europejskiej. Ul. Włoska, od momentu skrzyżowania z ul. Francuską aż do ul. Holenderskiej, zostanie poddana gruntownej przebudowie.

Obecnie funkcjonująca tam tymczasowa droga z płyt zostanie zastąpiona nowoczesnym asfaltowym pokryciem. Dodatkowo, planowane jest wytyczenie chodnika oraz instalacja nowego systemu oświetlenia, co znacznie poprawi standard i bezpieczeństwo tej części osiedla.

Przeznaczonym na te cele budżetem jest kwota 2 milionów złotych, pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”. Informację tę przekazał Piotr Jedliński, który podkreślił wagę tej inwestycji dla lokalnej społeczności.

W swoim oświadczeniu prezydent miasta dodał również, że płyty betonowe, które zostaną usunięte w trakcie rozbiórki starej drogi, nie zostaną bezużyteczne. Zostaną one wykorzystane w ramach innych planowanych projektów inwestycyjnych na terenie Osiedla Unii Europejskiej.