Demaskowanie betonozy – Przemysław Słowik prezentuje swoje postulaty

Przemysław Słowik, reprezentujący Zielonych, idąc do Sejmu z listy KO w okręgu wyborczym nr 40, ujawnił swoje plany dotyczące „odbetonowywania” miast. Wybrał na miejsce swojej konferencji prasowej Rynek Staromiejski w Koszalinie, gdzie w procesie rewitalizacji usunięto znaczną ilość zieleni.

Niestety, Koszalin nie jest jedynym miastem, gdzie „betonoza”, czyli zjawisko zastępowania zieleni betonem, jest widoczna. W Polsce można zidentyfikować wiele takich przypadków. W Koszalinie i jego okolicach również występuje wiele przykładów tego problemu. Najskrajniejszym przykładem była wycinka 400 drzew pod nową drogę na Górze Chełmskiej. Z kolei w Mielnie doszło do masowej wycinki drzew podczas remontu głównej arterii miasta. Zwrócono także uwagę na sadzenie kwiatów w betonowych donicach na koszalińskim Placu Teatralnym.

Rynek Staromiejski w Koszalinie jest kolejnym przykładem zastępowania zieleni betonem. Po rewitalizacji, która miała miejsce niecałe 10 lat temu, zielone miejsce przekształcono w plac wyłożony płytami. Zieloność tego miejsca została niemal w całości usunięta, a istniejące wcześniej drzewa i krzewy zostały wycięte. Zastąpiono je jedynie sporadycznymi nowymi nasadzeniami.