Planowane otwarcie Zakładu Aktywności Zawodowej w Koszalinie – wyzwanie dla fundacji Zdążyć z Miłością

W miniony piątek, w mieście Koszalin odbyło się wydarzenie integracyjne skierowane do osób, które są zaintrygowane możliwością podjęcia zatrudnienia w nowo powstającym Zakładzie Aktywności Zawodowej. Wizja uruchomienia tego ośrodka jest planowana na najbliższe dwa do trzech lat.

Aktualnie, fundacja „Zdążyć z Miłością” koncentruje swoje wysiłki na zdobyciu finansowania niezbędnego dla przeprowadzenia remontu budynku. Pomimo tego, że prace remontowe jeszcze nie ruszyły, szkolenia dla potencjalnych pracowników są już realizowane. Prezes fundacji, Pani Małgorzata Kaweńska-Ślęzak zwraca uwagę na fakt, iż już teraz zainteresowanie pracą w Zakładzie Aktywności Zawodowej wyraziło ponad 70 osób.

Oszacowano, iż całkowity koszt remontu historycznej nieruchomości o powierzchni przekraczającej 900 metrów kwadratowych, w której ma swój początek nowy zakład, może wynosić nawet 10,5 miliona złotych. Małgorzata Kaweńska-Ślęzak, podkreśla, że oczekują na finalne zatwierdzenie projektu przebudowy oraz na fundusze z Unii Europejskiej.

Planowany Zakład Aktywności Zawodowej ma dać możliwość zatrudnienia dla około 50 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym.