Planowane utrudnienia w ruchu drogowym związane z budową dróg w strefie ekonomicznej oraz konstrukcją ronda na ul. Wołyńskiej w Koszalinie

Wykonawca prac budowlanych na terenie strefy ekonomicznej w Koszalinie przekazuje informację o planowanym wprowadzeniu Czasowej Organizacji Ruchu. Zgodnie z wytycznymi, przepisy te mają zacząć obowiązywać od 13 maja 2024 roku.

Zasady tymczasowej organizacji dotyczyć będą blokady ulicy o nazwie Ekonomiczna. Zamknięcie tej arterii obejmie odcinek pomiędzy skrzyżowaniami z ulicami Lechicką i Inwestorską. Podjęcie takich działań jest konsekwencją potrzeby wykonania szeregu prac budowlanych. W szczególności chodzi tu o stworzenie poprzecznego kanału kanalizacji tłocznej oraz zamontowanie studni w pobliżu zbiornika retencyjnego.

Planowe prace mają trwać od 13 do 17 maja 2024 roku. Po tym czasie, po zakończeniu wszystkich zaplanowanych działań, ruch na ulicy Ekonomicznej zostanie przywrócony do standardowego trybu działania.